Deposit

निक्षेप योजना व्याजदर (%) न्युनतम मौज्दात (%)
मिसन सुलभ वचत योजना 4.00 0
मिसन नारी वचत योजना 5.00 500
मिसन वाल बचत योजना 5.00 100
मिसन ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना 5.00 1000
मिसन क्रमिक बचत योजना 5.00 500
मिसन कर्मचारी बचत योजना 4.50 0
मिसन विद्यार्थी बचत योजना 4.50 100
मिसन साधारण वचत योजना 5.00 1000
मिसन सजिलो वचत योजना 4.50 100
मिसन श्रमजीवी मजदुर बचत योजना 4.50 0
मिसन किसान बचत योजना 4.50 0
मिसन प्रिमियम बचत योजना 5.0-6.0 10000 - 100000
मिसन स्टाफ बचत योजना 6.00 0
मिसन सेयरधनी बचत योजना 5.50 10000
मिसन वाल वालिका बचत योजना 6.00 500
मिसन रेमिटान्स बचत योजना 5.00 100
मिसन ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षण बचत योजना 4.50 0

संस्थतग खाता तर्फ :

निक्षेप योजना व्याजदर (%) न्युनतम मौज्दात (%)
मिसन संस्थागत खाता 0.00% - 6.00% 1000 - 500000

मुद्धती निक्षेप तर्फ :

निक्षेप योजना मासिक  भुक्तानी (%) त्रैमासिक भुक्तानी (%) वार्षक भुक्तानी (%) एकमुष्ठ भुक्तानी (%)
३ महिने - - - 6.00
६ महिने - - - 6.50
९ महिने - - - 7.00
१ वर्षे 7.00 7.50 - 8.00
२ वर्षे 7.50 7.75 8.00 8.50
 ३ वर्षे 7.75 8.00 8.50 9.00
४ वर्षे 8.00 8.25 9.00 9.50
५ वर्षे 8.25 8.50 9.50 10.00
५ वर्ष भन्दा माथी आपसी समझदारीमा तय गरिने छ