Deposit

निक्षेप योजना व्याजदर (%) न्युनतम मौज्दात (%)
मिसन सुलभ वचत योजना 6.00 0
मिसन नारी वचत योजना 7.00 500
मिसन वाल बचत योजना 7.00 100
मिसन ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना 7.50 1000
मिसन क्रमिक बचत योजना 6.00 500
मिसन कर्मचारी बचत योजना 6.00 0
मिसन विद्यार्थी बचत योजना 6.50 100
मिसन साधारण वचत योजना 7.00 1000
मिसन सजिलो वचत योजना 6.00 100
मिसन श्रमजीवी मजदुर बचत योजना 6.00 0
मिसन किसान बचत योजना 7.00 0
मिसन प्रिमियम बचत योजना 7.00-8.00 10000 - 50000
मिसन स्टाफ बचत योजना 8.00 0
मिसन सेयरधनी बचत योजना 7.50 10000
मिसन वाल वालिका बचत योजना 8.00 10000
मिसन रेमिटान्स बचत योजना 6.00 100
मिसन ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षण बचत योजना 8.00 0

संस्थतग खाता तर्फ :

निक्षेप योजना व्याजदर (%) न्युनतम मौज्दात (%)
मिसन संस्थागत खाता 0.00% - 6.00% 1000 - 5000

 

     

             

मुद्धती निक्षेप तर्फ :

निक्षेप योजना मासिक  भुक्तानी (%) त्रैमासिक भुक्तानी (%) वार्षक भुक्तानी (%) एकमुष्ठ भुक्तानी (%)
३ महिने - - - 8.50
६ महिने - - - 9.00
९ महिने - - - 9.50
१ वर्षे 10.00 11.50 - 12.00
२ वर्षे 10.00 11.50 12.00 12.50
 ३ वर्षे 10.00 11.50 12.00 12.50
४ वर्षे 10.00 11.50 12.00 12.50
५ वर्षे 10.00 11.50 12.00 12.50
५ वर्ष भन्दा माथी आपसी समझदारीमा तय गरिने छ